Ürün Takip Sistemi (UTS)

Ürün Takip Sistemi yani UTS projesi, Türkiye’de üretimi yapılan veya ithal edilen bütün kozmetik ürünlerinin, tıbbi cihazların üretim bandından satışı yapılıp kullanıldığı yere kadar tekil şekilde takibini sağlayabilmek için geliştirilmiştir. 7.01.2014 tarihinde TÜBİTAK ile imzalanan sözleşmeyle hayata geçen UTS projesinde öncelikli amaç, halk sağlığının korunmasıdır. Yine güvenli ürüne erişim sağlamak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek de diğer amaçlardır.
UTS sistemi, Sağlık Bakanlığınca devreye sokulmuş ve ilgili sektörlerde bildirimi zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda Optima UTS modülümüz bakanlığın sistemi ile tam entegreli çalışmakta ve sürece dahil bütün bildirimleri yapabileceğiniz yeterliliktedir. Kullanmış olduğunuz bütün muhasebe ve malzeme yönetim programlarıyla tam entegre şekilde modülümüzü kullanabilirsiniz. Üstelik mevcut müşterilerimiz de dahil sistemimize dahil olan bütün müşterilerimiz bir aylık deneme sürecinden yararlanarak sistemimiz test edebilirler.
UTS modülümüz SQL altyapısı kullanan bütün ERP ve Malzeme Yönetim Programları ile entegre şekilde çalışabilmekte ve entegrasyonları başarıyla sağlanabilmektedir. Modülümüz kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir. Bu sayede istenilen bilgiye çok hızlı biçimde erişim sağlayabilirsiniz. Zamandan büyük tasarruf yapma olanağı elde edersiniz. Yapımız, bildirim sayısından ve ürün sayısından bağımsız, kullanıcıyı sınırlandırmayacak şekildedir. Bu da kısıtlayıcı satış politikalarının aksine müşterisinin yanında yer alan bir konsept oluşturur.
Webversion UTS modülümüzün esnek altyapısı sayesinde raporlamalarınızı hızlıca alabilir, analiz yapabilirsiniz. Raporlarınızı doğrudan program içerisinden alabilir, Excel tarzı ürünlere rahatlıkla aktarıp dilediğiniz gibi üzerinde çalışabilirsiniz.
 

Ürün Takip Sisteminin Faydaları

UTS pek çok açıdan faydası öngörülerek geliştirilmiş bir projedir. Bunlardan bazılarını şöyle listeleyebiliriz:
Kozmetik ürünlerinin ve tıbbi cihazların kayıt altına alınması,
Kozmetik ürünleri ve tıbbi cihazların izlenmesi için altyapı oluşturulması,
Halk sağlığının ve hasta güvenliğinin korunmasına katkı sağlamak,
Denetimlerin daha etkin ve daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak,
Ürün kaynaklı tehlikeler karşısında daha etkin ve daha hızlı önlemlerin alınabilmesini sağlamak,
Güvensiz, riskli ürünlerin hızlı biçimde kullanımdan ve piyasadan kaldırılmasını sağlamak.
 

Ürün Takip Sistemi’nin Getirileri

UTS sistemi pek çok avantajı beraberinde getirecek şekilde hayata geçirilmiştir. Projeden beklentileri şöyle sıralayabiliriz:
Güvenli ürüne erişim imkânı,
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele fırsatı,
Güvenli sağlık politikası üretebilme,
Sağlıklı veriye dayalı olarak denetim sağlama, 
Kaynakların bilinçsiz tüketiminin önüne geçme,
Ürünlerle alakalı kurumlar arası veri paylaşımı ve koordinasyon kurma,
Hangi ürünün nerede, ne zaman, hangi amaçla, kim tarafından kullanıldığının takibinin ve etkin denetiminin yapılması.
 

Ürün Takip Sistemini Kimler Kullanabilir?

UTS sisteminin kullanılabileceği alanlar son derece fazladır. Kozmetikçiler, medikalciler, diş depoları, tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihaz satıcıları, gözlük satıcıları ve daha pek çok ÜTS ile bildirim yapması zorunlu olan kişiler, pek çok firma tarafından kullanılabilir. 
 

Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Denetiminde UTS Kullanımı

Kozmetik ve tıbbi cihaz denetimi için firma kimliğine, ürün kimliğine, ürünün piyasada olup olmadığına, varsa nerede olduğuna, üretimden denetimin yapıldığı zamana kadar izlediği yola gerek vardır. Yine geçmiş denetim raporlarına, güvensiz kayıtlarına, ürün hareketlerine dair bilgilere, ürün geçmişine, güvensiz, uygunsuz ürünün nerede olduğu bilgisine ihtiyaç vardır. 
Yukarıdaki bilgiler ışığında hızlı, etkin ve yerinde idari yaptırım uygulamak, hızlı, etkin ve yerinde düzeltici faaliyetleri uygulamak mümkün oluyor. Yine tüm paydaşlara eş zamanlı bilgi aktarımı yapabilmek ve bilgi sorgulamaları yapmalarına imkân vermek mümkün oluyor. Vatandaşın da kendisi ile ilgili tıbbi cihazların, kozmetik ürünlerinin güvenliğini sorgulayabiliyor, bilgi edinebiliyor. Kayıt dışı, merdiven altı ile mücadele kolaylaşıyor.