23 Eki e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer e-Belgeler ile ilgli yeni tebliğ yayımlandı!


Değerli iş ortaklarımız;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 509 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yeni yayımlanan tebliğe göre;

Tüm e-Fatura mükelleflerinin 1 Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv Fatura’ya geçmesi gerekmektedir.
2018 veya 2019 cirosu 5M ₺’den fazla olan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar e-Fatura’ya geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
Cirosu 25M ₺ ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (Maden, şeker, tütün, yakıt, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar vb.) yaranan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar, e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
e-Defter’lerin 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu ile ilgili kapsam genişletildi. Firmalara hem kendi sunucularında hem de özel bir entegratörde defterlerini 10 yıl saklaması zorunlu hale gelmiştir.
Tüm serbest meslek erbaplarının 1 Haziran 2020’ye kadar e-SMM’ye geçmesi gerekmektedir.

509-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi